top of page
bannerqi.png
banner_ISO.png

Privacybeleid.

Algemeen

Hierbij de privacyverklaring van RUUDSTER. Quality Improvement. De privacyverklaring heeft betrekking op de digitale verwerking van persoonsgegevens van personeel, inkoop- & verkoop- en overige relaties van de organisatie. In het document wordt aangegeven welke persoonsgegevens er met welk doel en op welke wijze door RUUDSTER. worden verwerkt.

Organisatie

Het hoofdkantoor van RUUDSTER. Quality Improvement is gevestigd op de Hoogaarslaan 47a te Nieuw-Lekkerland. Er kan telefonisch contact opgenomen worden via 0655208621of via de e-mail support@ruudster.nl.

Het privacybeleid is van toepassing op de entiteit EBNF B.V. KvK: 68206933.

Gezien de omvang van onze organisatie en de aard van de verwerking van persoonsgegevens zijn wij niet verplicht om een Data Protection Officer aan te wijzen. Het eerste aanspreekpunt aangaande privacy beleid en de verwerking van persoonsgegevens is de DGA, Rudy van de Leemput te bereiken op 06 55 20 86 21 of via de e-mail rudy@ruudster.nl

Verzamelde en verwerkte data

Wij verzamelen voor verschillende doeleinden persoonsgegevens, die vastgelegd worden in verschillende geautomatiseerde informatiesystemen. De exacte verwerking van gegevens wordt beschreven in het verwerkingsregister. In deze privacyverklaring wordt op hoofdlijnen aangegeven welke gegevens verwerkt worden.

Van sollicitanten worden de persoonsgegevens die verstrekt worden bij de sollicitatie vastgelegd in het HRM systeem. Bij afwijzing zullen de gegevens van de sollicitant op redelijke termijn verwijderd worden.

Van medewerkers worden alle benodigde persoonsgegevens voor het voeren van de persoonsadministratie en salarisbetaling vastgelegd in het HRM systeem. Wanneer een medewerker uit dienst gaat, dan worden de gegevens van deze werknemer zover mogelijk op redelijke termijn verwijderd uit het systeem.

Van inkoop-, verkoop- en overige relaties worden van contactpersonen naam en contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummers vastgelegd in het CRM systeem. 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijk verleden.

De website maakt gebruikt van services van derden zodat de website optimaal werkt. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

  • WIX.com

Functie

Gegevens

Tel Aviv, Israël

: Websitehosting

: Alle invoeren op wachtwoorden na

Bewaartermijnen

Voor het bewaren van persoonsgegevens zijn bepaalde bewaartermijnen, die als redelijk beschouwd worden. Daarnaast bestaan er bepaalde wettelijke verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Deze verplichtingen liggen vast in de Archiefwet. Tenzij de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn. Wij houden ons aan de geldende wettelijke bepalingen en redelijke bewaartermijnen.

Delen en / of verhandelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens door ons verwerkt van personeel en relaties zullen nooit met een commercieel doel verhandeld en / of gedeeld worden. Het komt voor dat data verwerkt wordt door externe partijen daar waar de IT infrastructuur en informatiesystemen als dienst worden afgenomen van externe leveranciers. Met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bescherming van data

Onze dienstverlening is o.a. gericht op bescherming van verwerkte data. Al onze systemen zijn  continu onderhevig aan passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de data te waarborgen. 

Toegang tot informatiesystemen is met gebruikersnaam en wachtwoord beperkt en binnen de systemen is er functionele autorisatie van kracht. Gebruikers kunnen alleen bij gegevens die voor de uitvoering van hun taak benodigd is. Ons KMS is in beheer van ManualMaster. 

Recht op inzage, aanpassingen en verwijdering

Uw heeft het recht op inzage in de gegevens die wij vastleggen in onze systemen. Zoals benoemd ligt in het verwerkingsregister vast welke gegevens in welke informatiesystemen opgeslagen worden.

Ook wij houden graag uw gegevens up-to-date en wanneer u vermoed dat bepaalde gegevens onjuist zijn dan kunt u altijd een verzoek doen om de gegevens aan te laten passen.

U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Wij zullen dit verzoek altijd inwilligen zolang het niet in strijd is met de wettelijke bepalingen omtrent het bewaren van gegevens, zoals benoemd in de archiefwet en/of andere wettelijke bepalingen.

Ook wanneer u andere vragen heeft omtrent de digitale verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact opnemen.

bottom of page