1/1

Rapportages

Melden is één, registreren is twee en inzicht hebben op trends is drie. Door webforms wordt melden eenvoudig en laagdrempelig. Met een correcte opvolging krijgt het draagkracht en worden trends inzichtelijk wat resulteert in mogelijkheden om te sturen en doelstellingen te formuleren.
 

control_kl.png