top of page
bannerqi.png
banner_ISO.png

Vele mensen zijn bekend met de term ISO, althans dat is wat wij ervaren op de werkvloer. Voor ons een belangrijke reden om ISO als speerpunt op te nemen en te gebruiken als kapstok. Een groot deel van onze dienstverlening is gebaseerd op normen en richtlijnen, van conformeren tot certificeren. 

ISO

ISO  |  Internationale Organisatie voor Standaardisatie

De ISO is een internationale organisatie die in samenwerking met 163 landen normen opstelt. Er zijn vele ISO normen en in principe als je een norm kan lezen valt deze te implementeren waar samen werken de sleutel tot succes is. Een klein aantal ISO normen heeft onze expertise en daar kunnen we jullie probleemloos bij (verder) helpen. Niet alle normen staan benoemd op onze website. Vraag naar de mogelijkheden.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 19600

NEN-EN-ISO 9001

De norm voor kwaliteitsmanagement én de norm die wij hanteren als fundering voor (bijna) elke organisatie met of zonder certificeringsdoel. De inrichting van ons MMS kent de 9001 als richtlijn.

NEN-EN-ISO 14001

De norm voor milieumanagement.

NEN-EN-ISO 19600

De norm voor compliance management. Zowel normen als andere toepassingen vragen in meer of mindere mate om compliance management. Denk bijvoorbeeld aan de RI&E. Hoe bewaak je als organisatie al die wet- en regelgeving die van toepassing is. In combinatie met de afname van ons MMS bewaken wij voor jullie de van toepassing zijnde wet- en regelgeving om mede het vraagstuk met betrekking tot compliance te verzorgen.

ISO 22000
ISO 26000

NEN-EN-ISO 22000

NEN-EN-ISO 26000

ISO 27001

NEN-EN-ISO 27001

De norm voor voedselveiligheid.

De Nederlandse norm die als richtlijn dient voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Beter bekend als MVO

De norm met betrekking tot managementsystemen voor informatiebeveiliging.

ISO 45001

NEN-EN-ISO 45001

Met de oprichting van de OHSAS 18001 wist men al direct dat deze vervangen werd door een ISO standaard. De ISO 45001 wordt de norm voor gezondheid en veiligheid op het werk. Dat is wat ons betreft het platform wat concreet aansluit op onze missie en visie.

NEN

NEN  |  Nederlands Normalisatie-instituut

Normen zijn afspraken die marktpartijen met elkaar vrijwillig maken met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van die normen. Daarnaast beheert en publiceert NEN de normen die gelden voor Nederland. 

Audit

ADT  |  Audits

Intern.

Met het MMS als fundering verzorgen wij interne audits met webformulieren. Door de digitalisatie is het meetbaar maken van de uitslagen een standaard geworden. Wij gebruiken audits als instrument om de organisatie in kaart te brengen en met een plan van aanpak naar een hoger niveau te tillen, ongeacht of je nu wel of niet gecertificeerd bent.
Met de volledige controle op dit proces is een eventuele externe audit een fluitje van een cent.

geen audit meer hetzelfde

06-55 20 86 21  |  Edisonweg 10-110  |  Alblasserdam

Extern.

Wat is de herinnering aan een gemiddelde externe audit? Dat we op het laatste moment nog 'even' alles in orde moeten maken?

Zowel normen, richtlijnen als klanteisen worden opgenomen in het MMS en gekoppeld aan de bijbehorende procedures, formulieren en werkinstructies. De werkwijze heeft zich meermaals bewezen en geeft als resultaat een MMS dat continu up-to-date is, bewaakt wordt en de vindbaarheid naar een nieuw niveau brengt wat allemaal voordelen geeft tijdens de externe audit.

Vraag nu meer informatie op.

Voor o.a. Braanker Logistics en Total Waste Systems verzorgen wij de functie KVGM-Coördinator en dragen wij zorg voor diverse ISO aspecten zoals documentbeheer, procesomschrijvingen, workflows, werkinstructies, audits, leveranciersbeoordelingen, klachtenregistraties wat georganiseerd, gedigitaliseerd en deels geautomatiseerd is in ons Merlin Management Systeem.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om advies en / of vragen met betrekking tot ISO te bespreken.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 06 55 20 86 21 of stuur uw e-mailbericht naar support@ruudster.nl

Rudy van de Leemput

Rudy van de Leemput

Teamcaptain

Mobiel: 06 55 20 86 21

  • LinkedIn
  • LinkedIn
bottom of page