top of page
bannerqi.png
banner-VCA.png

VCA  |  Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist

Met de certificeerbare checklist kun je aantonen dat veiligheid, gezondheid en milieu beheerst is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Mocht certificeren niet direct de voorkeur hebben kunnen we er stap voor stap met elkaar aan werken dat jullie je conformeren aan de checklist. Daarmee brengen we het veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau.

Werkplekinspecties.

Incidentmanagement.

VCA - WTI

Toolboxmeetings.

Gebaseerd op de output van de werkplekinspecties en de bijbehorende doelen stemmen we  toolboxen af op jullie organisatie zodat ze kort, bondig en zinvol zijn en aansluiten op de wens der gedachte. Doeltreffende toolboxen geven herkenbaarheid en geven effectiviteit. We doen een toolbox niet omdat het moet, we doen het omdat het zinvol is.

Alle soorten incidenten die plaats (kunnen) vinden brengen we in kaart en onderzoeken we. Onderzoek geeft inzicht in eventuele trendontwikkelingen. 
Met deze gedachte worden incidenten leermomenten en creëren we gelegenheid tot het terugdringen van verzuim.

In ons MMS ontwikkelen we een webformulier die geïnspireerd is op jullie organisatie. Een eerste inspectie is de nulmeting en de start waar onze gezamenlijke doelen op gebaseerd worden. Met een vaste frequentie voeren we aangekondigd en / of onaangekondigd inspecties uit om het veilig & gezond werken te bevorderen en de doelen te behalen.

Informatie aangaande de inspecties wordt realtime en visueel aangeboden op een dashboard met een persoonlijke login.

leren van incidenten is een doel op zich

06-55 20 86 21  |  Edisonweg 10-110  |  Alblasserdam

Keuringssticker RUUDSTER. Quality Control

Keuringen

Aansprakelijkheid bij ongevallen kunnen zoveel mogelijk beperkt worden door de keuringen van de arbeidsmiddelen op orde te hebben. Daarmee kan er aangetoond worden dat er 'veilige' arbeidsmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Elektrisch gereedschap

Ladders en trappen

Magazijnstellingen

Hijs- en hefmiddelen

Vraag nu meer informatie op.

Voor o.a. Braanker Logistics en Total Waste Systems verzorgen wij de functie KVGM-Coördinator en dragen wij zorg voor diverse  VCA aspecten zoals werkplekinspecties, toolboxmeetings, audits en incidentmanagement wat georganiseerd, gedigitaliseerd en deels geautomatiseerd is in ons Merlin Management Systeem.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om advies en / of vragen met betrekking tot VCA te bespreken.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 06 55 20 86 21 of stuur uw e-mailbericht naar support@ruudster.nl

Rudy van de Leemput

Rudy van de Leemput

Teamcaptain

Mobiel: 06 55 20 86 21

  • LinkedIn
bottom of page