bannerqi.png
1/1
RIE_transparant_50.png

VCA | Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist

Met de certificeerbare checklist kun je aantonen dat veiligheid, gezondheid en milieu beheerst is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Mocht certificeren niet direct de voorkeur hebben kunnen we er stap voor stap met elkaar aan werken dat jullie je conformeren aan de checklist. Daarmee brengen we het veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau.

Toolbox

Werkplekinspectie

Incidenten

We stemmen af op jullie organisatie zodat toolboxen kort, bondig en zinvol zijn en aansluiten op de wens der gedachte. Doeltreffende toolboxen geven herkenbaarheid en geven effectiviteit. We doen een toolbox niet omdat het moet, we doen het omdat het zinvol is.

We starten met een nulmeting om in onze digitale tool een digitaal (slim) formulier te ontwikkelen wat past bij jullie organisatie. Met een vaste frequentie voeren we aangekondigd en / of onaangekondigd inspecties uit om het veilig & gezond werken te bevorderen. 

Alle soorten incidenten die plaatsvinden brengen we in kaart en onderzoeken we om trends te ontdekken en te leren van de incidenten zodat we deze terugdringen en daarmee verzuim naar minimaal brengen.